Поликлиника № 26, Минск

Поликлиника № 26, Минск

г. Минск, ул. Кунцевщина, 8

Поликлиника № 23, Минск

Поликлиника № 23, Минск

г. Минск, ул. Плеханова, 60/2

Поликлиника № 22, Минск

Поликлиника № 22, Минск

г. Минск, ул. Ташкентская, 5

Поликлиника № 21, минск

Поликлиника № 21, минск

г. Минск, ул. Филатова, 13

Поликлиника № 18, Минск

Поликлиника № 18, Минск

г. Минск, ул. Плеханова, 60/2

Поликлиника № 17, Минск

Поликлиника № 17, Минск

г. Минск, ул. Герасименко, 49

Поликлиника № 14, Минск

Поликлиника № 14, Минск

г. Минск, ул. Фроликова, 2

Поликлиника № 13, Минск

Поликлиника № 13, Минск

г. Минск, ул. Ломоносова, 3

Поликлиника № 12, Минск

Поликлиника № 12, Минск

г. Минск, ул. Ольшевского, 61

Поликлиника № 11, Минск

Поликлиника № 11, Минск

г. Минск, ул. Великоморская, 36